Politika zasebnosti

Pred vami je politika zasebnosti, dokument v katerem boste našli vse informacije o obdelavi podatkov, ki jo izvajamo v podjetju Rok Slama s.p.

Za vaše podatke vam zagotavljamo, da jih zbiramo, upravljamo in obdelujemo v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Namen te politike zasebnosti je, da se lahko seznanite z vsemi pomembnimi informacijami, ki so vezane na obdelavo osebnih podatkov in sicer; – vrste osebnih podatkov, namen obdelave podatkov, čas hrambe vaših podatkov ter vaše pravice v zvezi z obdelavo.

Vabimo vas, da si dokument pozorno preberete!

Kdo obdeluje moje podatke?

Podatki o upravljavcu:
Rok Slama s.p.
Utik 26
1217, Vodice
Davčna št: 70811008
Matična št: 7137648000

Upravljavca lahko kadarkoli kontaktirate na e-mail: connect@rokslama.com

Zakaj uporabljate moje podatke?

Ta politika zasebnosti je namenjena:
Potencialnim strankam,
Strankam,
Obiskovalcem naše spletne strani,
Vse osebne podatke zbiramo z določenim namenom in omejenim rokom hrambe, v spodnji tabeli se lahko seznanite z le-temi.

Za namene trženja storitev podjetja Rok Slama s.p. se zbirajo spodnji podatki:
Ime in priimek, e-poštni naslov, številka bančnega računa, telefonska številka
Rok hrambe podatkov: 5 let po prenehanju pogodbenega razmerja

V podjetju Rok Slama s.p. osebne podatke obdelujemo zgolj na podlagi vnaprej določenih in zakonitih namenov. Osebne podatke obdelujemo zgolj za te namene – v primeru, da bi prišlo do dodatnih namenov obdelave osebnih podatkov, vas bomo o tem vnaprej obvestili.

Vsakršna obdelava osebnih podatkov poteka le na podlagi ustrezne pravne podlage, uporabljamo različne pravne podlage in sicer: pogodbeni odnos z nami, zakon, zakoniti interes, vaša privolitev.

Osebne podatke hranimo le toliko časa, kolikor je to potrebno, da se izpolni namen, za katere smo jih zbrali. Po preteku roka hrambe osebne podatke izbrišemo oz. uničimo tako da rekonstrukcija osebnih podatkov ni več mogoča.

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno razen kadar bi to od nas zahtevala zakonodaja, v tem primeru ste osebne podatke dolžni posredovati.

V primeru, da nam nekaterih osebnih podatkov ne želite posredovati, vam tudi ne moremo zagotavljati naših storitev.

Prav tako kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega odločanja in profiliranja.

Ali moje podatke delite s tretjimi osebami?
Vaše osebne podatke delimo s tretjimi osebami v primerih:
kadar to od nas zahteva zakonodaja,
z našimi pogodbenimi partnerji pri organizaciji dogodkov.

Osebne podatke posredujemo tretjim osebam samo, kadar je to potrebno, da se izpolni namen obdelave osebnih podatkov. Tretje osebe lahko dostopajo in obdelujejo osebne podatke samo v obsegu in na način, ki je določen s pogodbo, ki smo jo sklenili z njimi. V nobenem primeru tretje osebe ne smejo obdelovati osebnih podatkov, ki jih ne potrebujejo za izpolnitev namena obdelave.

Vse tretje osebe, ki obdelujejo vaše osebne podatke so zavezane k spoštovanju varstva osebnih podatkov, ki ga zagotavlja upravljavec.

Osebnih podatkov pa ne posredujemo, hranimo ali prenašamo v tretje države ali mednarodne organizacije izven območja Evropskega gospodarskega prostora (izven Evropske unije, Islandije, Norveške, Liechtensteina).

Kako varujete moje osebne podatke
Za varnost vaših osebnih podatkov skrbimo tako, da smo sprejeli različne tehnične in organizacijske ukrepe, med katere sodijo:
Zaklepanje poslovnih prostorov,
Onemogočanje dostopa nepooblaščenim osebam,
Redno posodabljanje programske in strojne opreme,
Uporaba zaščitne programske opreme.

Zavedamo se, da lahko, kljub varnostnim mehanizmom, ki smo jih vzpostavili, pride do varnostnega incidenta. V ta namen smo oblikovali poseben protokol, s katerim bomo takšne incidente obravnavali hitro, učinkovito in skladno z zakonodajo.

V kolikor bi prišlo do varnostnega incidenta, pri katerem obstaja verjetnost, da so bile ogrožene pravice in svoboščine posameznikov, bomo o takšnem incidentu nemudoma, vendar ne kasneje kot v 72ih urah, obvestili pristojni nadzorni organ. V kolikor pa bi prišlo do varnostnega incidenta, ki lahko povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine posameznikov, pa bomo o tem nemudoma obvestili tudi zadevne posameznike.

Katere pravice imam na voljo?
Glede obdelave vaših osebnih podatkov, ki jo izvajamo, so vam na voljo naslednje pravice:

Pravica do dostopa in izpisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča pridobitev informacij o obdelavi osebnih podatkov, hkrati pa imate tudi možnost vpogleda oz. pridobitve kopije vaših osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas.

Pravica do popravka osebnih podatkov: možnost imate, da zahtevate popravek netočnih ali nepopolnih podatkov, ki jih vodimo o vas.

Pravica omejiti obdelavo osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da podatke, kjer je sicer možen izbris, vseeno ohranite v hrambi zaradi kasnejših dokazovanj v različnih uradnih postopkih. Prav tako vam ta pravica omogoča začasno omejitev obdelave za čas trajanja odločanja o popravku ali ugovoru, ki poteka pri upravljavcu.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da v določenih primerih zahtevate izbris podatkov, ki jih vodimo o vas. Kadar predstavlja pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov zakon ali veljavna pogodba, vaših osebnih podatkov ne moremo izbrisati.

Pravica do preklica privolitve: kadar vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi privolitve (soglasja), imate možnost to privolitev kadarkoli preklicati. Preklic privolitve ne pomeni negativnih posledic za vas. Opozarjamo vas, da vam po preklicu privolitve določenih storitev ne bomo mogli več nuditi.

Pravica do ugovora obdelavi osebnih podatkov: ta pravica vam je na voljo, kadar pride do obdelave osebnih podatkov na podlagi zakonitih interesov. Omogoča vam, da od upravljavca zahtevate, da preneha izvajati obdelavo. Opozarjamo vas, da ima upravljavec v določenih primerih možnost tak ugovor zavrniti. Upravljavec bo v vsakem primeru prenehal z obdelavo, v kolikor boste ugovarjali neposrednemu trženju.

Pravica do prenosljivosti osebnih podatkov: ta pravica vam omogoča, da zahtevate, da vaše osebne podatke posredujemo drugemu upravljavcu v strojno berljivi obliki. To je možno le, v kolikor vaše podatke obdelujemo z avtomatiziranimi sredstvi in kadar gre za podatke zbrane na podlagi privolitve oz. pogodbenega odnosa.

Vaše pravice lahko izvajate tako da nam pišete na connect@rokslama.com z zadevo varstvo osebnih podatkov.

Vaše zahteve bomo obdelali v najkrajšem možnem času in najkasneje v roku 30 dni od prejema. V kolikor bo določena zahteva tako obsežna, da bo reševanje trajalo dlje časa, vas bomo o tem predhodno obvestili in vam podali okviren rok za pripravo odgovora.

Pridržujemo si pravico, da vas, v primeru podaje zahteve po izvajanju katere od vaših pravic, zanesljivo identificiramo. V kolikor nam z zahtevo ne boste poslali osebnih podatkov, na podlagi katerih vas lahko zanesljivo identificiramo, vas bomo zaprosili za dodatne osebne podatke. V primeru, da nam dodatnih osebnih podatkov v roku ne boste posredovali, bomo vašo zahtevo zavrgli.

V kolikor ste mnenja, da je prišlo do kršitve varstva osebnih podatkov lahko vedno podate pritožbo pri pristojnem nadzornem organu, ki ga v Sloveniji predstavlja Informacijski pooblaščenec.

Imate vprašanje?

Kadarkoli nas lahko kontaktirate z dodatnimi vprašanji glede varstva osebnih podatkov tako da nam pišete na: connect@rokslama.com.

Utik, dne: 30. 1. 2024

Rok Slama

CONSULTANT | NETWORKER | SPEAKER
"You don't need to be great to start, but you need to start to be great!" - Zig Ziglar

Get in Touch

  • +386 31 724 850
  • connect@rokslama.com
  • Utik 26, 1217 Vodice, Slovenia 

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy.

Want news and updates?

Subscribe to stay tuned to my latest updates.

We care about the protection of your data. Read our Privacy Policy.